30 januari 2010

Årsmöten i SMU

Nu på söndag den 31 januari firar SMU i Östervåla årsmöte i Östervåla missionskyrka klockan 13.
Det är bra om så många SMU:are från Harbo som möjligt är med, för det är på det årsmötet som de sista besluten om samgåendet mellan Harbo och Våla SMU kommer att tas.

Fredagen den 12 februari klockan 19 har SMU i Harbo sitt sista årsmöte. Kom och var med på denna historiska händelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar