22 februari 2014

Sportlovsscouter på vandring

Vandringen startade vid Kik och gick med hjälp av karta och kompass genom skogen. Vid en bäck byggdes en A-bro och alla scouter kom torrskodda över. Dagen avslutades med grillning vid vindskyddet.

08 februari 2014

04 februari 2014

Medlemsavgift 2014

Hej SMU:are!
Nu är det dags att betala medlemsavgift för SMU i Harbo och Östervåla. Alla deltagare och ledare i SMU:s aktiviteter bör betala medlemsavgiften, av två anledningar:
1) Det ger oss resurser att göra en så bra verksamhet som möjligt tack vare de pengar vi får in genom avgiften och genom bidrag vi får från kommun och stat för våra medlemmar.
2) Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under den tid du befinner dig på SMU-aktiviteten, och på väg dit och hem.

Medlemsavgiften betalas numera in på vårt bankgiro -771-1633. Om du sedan tidigare har ett plusgironummer till oss bör du ta bort det, eftersom vi inte längre använder oss av plusgirot.
Ange namn, adress, e-post, födelseår och datum samt -vilken aktivitet det gäller på inbetalningen.

Medlemsavgiften för i år är 100 kronor för dem som är födda 1995 och senare – för äldre deltagare och ledare är den på 150 kronor.

Om du går på scout i Harbo betalar du dessutom en skjorthyra på 50 kronor för scoutskjortan. Betala alltså in 150 kronor i stället för 100 om du är född 1995 eller senare.