28 september 2015

Scoutledarna i Harbo


Övre raden från vänster: Jakob, Camilla och Patrick.
Nedre raden från vänster: Anna, Soe och Katharina.

Patrick, Katharina, Camilla och Anna är ledare för spårarscouter och upptäckarscouter (årskull 3-5). Jakob och Soe är ledare för äventyrsscouter (årskull 6-9). Välkomna att höra av dig till oss på scout@harbomissionskyrka.se om du har några frågor.

01 september 2015

Välkommen på scout i Harbo!På torsdag börjar scout i Harbo för terminen! 
Spårare, upptäckare och äventyrare, alla är välkomna till missionskyrkan klockan 18.00.