08 december 2012

Klicka om du vill veta om Nästa scoutläger

04 december 2012

Julbad


avresa från Harbo Missionskyrka kl 18.00

Hajk, dag två


Fler bilder finns på Facebook.

02 december 2012