23 mars 2011

Harboscouter: På spåret


Vi kommer att vara ute på torsdagen. Ta på kläder och skor för skogen.