14 februari 2009

Om Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är SMU:s styrelse. Vi träffas några gånger per år för att bestämma om inriktningen för SMU. Vi har också ansvar för SMU:s ekonomi och förbereder SMU:s årsmöte.

Ungdomsrådet för 2009 består av:
Jakob Ihfongård, ordförande
Henrik Erlandsson
Andreas Ifongård
Hampus Sturesson
ersättare:
Johan Andersson
AnnaKarin Ifongård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar