15 februari 2009

Årsberättelse för 2008 - Ungdomsrådet

SMU i Harbo har under 2008 haft 44 medlemmar, och ungdomsrådet har träffats sex gånger.
Under vårterminen planerade vi för SMU:s vårfest som ägde rum den 10 maj och för sommarens onsdagskvällar, som arrangerades i samarbete med församlingen. På vårfesten, dit både SMU-medlemmar och föräldrar var välkomna, grillade vi korv och hamburgare, spelade kubb och jätteplockepinn samt lekte Generalen.

Jakob åkte på Equmeinas riksstämma i Göteborg, som var gemensamt för SMU, SBUF och MKU, samt för de tre modersamfunden.

Under hösten planerade UR en ledarresa till Uppsala, men den flyttades fram till våren 2009 på grund av få anmälningar.
Jakob Ihfongård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar