24 maj 2009

Equmenias riksstämma

Vanligtvis handlar SMU-arbetet om lokala aktiviteter, där vi försöker ge Harbos barn en meningsfull fritid. Men en gång per år reser någon eller några av oss på Equmenias stämma.
Equmenia är den riksorganisation som SMU i Harbo är medlem av, och de beslut som fattas på stämman påverkar oss i högre eller lägre utsträckning.

I år var det ordförande Jakob som åkte på stämman. Tillsammans med Patrik Olsson, som var representant för Östervåla SMU, kämpade jag framförallt för att det inte skulle bli någon tredubbling av scoutavgiften. En majoritet av de andra ombuden tyckte som vi, så medlemsavgiften för att vara scout kommer inte att öka.

1 kommentar: