18 december 2010

Julfest för Harbo missionsförsamling och dess vänner

Alla SMU:are med föräldrar och syskon är välkomna till Harbo missionsförsamlings julfest på trettondag jul, den 6 januari.
Det blir glimtar från det gångna året, sång, lekar, mat med mera. Firandet börjar klockan tolv.

1 kommentar: