23 mars 2009

Medlemsavgift för 2009

Vad?
Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för i år. Den är 100 kronor om du är under 20 år och 150 kronor om du är äldre. Är ni många i samma familj som är med i SMU? Då kan ni betala en familjeavgift på 450 kronor.

Hur?
Betala in pengarna på SMU i Harbos plusgiro 18 99 73-1 och kom ihåg att skriva vem det är du betala medlemsavgiften för. Är du ny medlem så behöver vi också ditt födelsenummer.

Varför?
SMU:s ledare arbetar ideellt, men det finns fortfarande kostnader, så som kanoter, fika, hyror och nyinköp av scoutskjortor. Som medlem kan du bidrag om du åker på olika läger i SMU:s regi. Du är också försäkrad under den tid som du deltar i SMU:s aktiviteter.

11 mars 2009

Lapphällarna

Det blir pulka i Lapphällarna, måndag 16 mars. Henke har kollat och det finns snö kvar. Vi tänder en eld, så du kan ta med nåt att grilla om du vill. Pulka eller nåt annat att åka på ska du också ta med, förståss. Vi träffas där klockan sex.

Välkommen!