15 juni 2010

Samarbete


Kan vattnet rinna genom alla rör?

Lunch


Mätta igen

Det kommer något blött uppifrån.


Men elden måste tändas så vi får mat .

10 juni 2010