04 juni 2015

Betala scoutlägret

genom att sätta in 1100 kronor på SMU i Harbo och Östervålas bankkonto 771-1633
Ange namn patrull och kår.

Var Redo!